09:09:09 AM, Thứ Abc 09/09/2021
Loading...
Loading video hay nhất..
Giá Vàng / Tỷ Giá hối đoái hôm nay
 • Mua 5,585,000
 • Bán 5,707,000
Giá Vàng 9999 VNĐ/chỉ Live Biểu Đồ
 • VND
 • USD
 • AUD
 • CAD
 • CHF
 • CNY
 • DKK
 • EUR
 • GBP
 • HKD
 • INR
 • JPY
 • KRW
 • KWD
 • MYR
 • NOK
 • RUB
 • SAR
 • SEK
 • SGD
 • THB
 • USD23120.00
 • AUD17568.99
 • CAD18796.29
 • CHF25369.69
 • CNY3642.17
 • DKK3743.96
 • EUR27883.34
 • GBP32290.85
 • HKD3011.43
 • INR322.07
 • JPY213.60
 • KRW21.38
 • KWD79286.66
 • MYR5614.92
 • NOK2715.66
 • RUB352.19
 • SAR6363.91
 • SEK2731.35
 • SGD17384.72
 • THB744.04
Tỷ giá VND / Ngoại tệ Đổi tiền