Tin Tức

Cấm điều khiển phương tiện giao thông khi trong m.áu, hơi thở có nồng độ cồn

Từ ngày 1/1/2020, cấm điều khiển phương tiện giao thông mà trong m.áu hoặc hơi thở có nồng độ cồn. Quy định này tạo chế tài nghiêm khắc để xử lý nghiêm minh người vi phạm, đáp ứng nguyện vọng của cử tri và đại biểu Quốc hội; thể hiện quyết tâm của Quốc hội, của Chính phủ trong việc ngăn chặn các vụ t.ai n.ạn giao thông.