09:09:09 AM, Thứ Abc 09/09/2021
Loading...
Loading video hay nhất..
Giá Vàng / Tỷ Giá hối đoái hôm nay
 • Mua 6,920,000
 • Bán 7,050,000
Giá Vàng 9999 VNĐ/chỉ Live Biểu Đồ
 • VND
 • USD
 • AUD
 • CAD
 • CHF
 • CNY
 • DKK
 • EUR
 • GBP
 • HKD
 • INR
 • JPY
 • KRW
 • KWD
 • MYR
 • NOK
 • RUB
 • SAR
 • SEK
 • SGD
 • THB
 • USD23340.00
 • AUD16745.28
 • CAD18458.70
 • CHF24594.27
 • CNY3516.46
 • DKK3413.05
 • EUR25622.23
 • GBP29740.84
 • HKD3003.24
 • INR310.03
 • JPY188.03
 • KRW19.38
 • KWD78711.73
 • MYR5340.29
 • NOK2486.08
 • RUB439.37
 • SAR6414.19
 • SEK2405.59
 • SGD17180.67
 • THB692.81
Tỷ giá VND / Ngoại tệ Đổi tiền